Dette er fra utstillingen # Fra innsiden og ut. Og publikasjons utgivelse av # Et europeisk fengsel. Lotte Konow Lund står for kurator for prosjektet.


Fotograf Øystein Thorvaldsen.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(placeholder)

GI utstilling # Fra innsiden og ut.

Nasjonalmuseets Bibliotek.